<< <

Educatie
  
     
Educatieve activiteiten,  gericht op voorstellingen,  kunt u via bovenstaande titels bereiken.    
     
Daarnaast biedt De Daders een uitgebreid pakket van educatieve projecten aan.
Via auditieworkshops worden jonge kunstenaars in de gelegenheid gesteld kennis te maken met de werkwijze van De Daders. Geselecteerden worden uitgenodigd deel te nemen aan voorstellingen van De Daders.
Naast de voorstellingen biedt De Daders ook workshops aan voor kunstvakstudenten en professionals, nationaal en internationaal. Daarbij zal vooral de analyse en het fysiek vormgeven van denken en handelen aan de orde komen. Door nauwe samenwerking met nieuwe media-specialisten kan er ook kennisgemaakt worden met de mogelijkheden van manipulatie van beeld en geluid.
   
     
Lezingen en presentaties kunnen worden gegeven om het werk van De Daders in een theoretisch kader te plaatsen. Het artistieke team van De Daders ondersteunt alle initiatieven tot uitwisseling van ideeën, werkwijzen en vaardigheden.    
     
Het is mogelijk het publiek bij de voorstellingen voor- of nabesprekingen aan te bieden. Dit kan ook samengaan met workshops. In het aanbod van De Daders bevindt zich de installatie Herinneringen II, waarin de toeschouwer, d.m.v. eigen handelen, zelf geluid en videobeeld kan manipuleren.